slideshow04

Новац из опортунитета за два пројекта у Прибоју

Средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења, у укупном износу од 445.000.000,00 динара, Влада Србије, посредством ресорног Министартва правде, доделила је за финансирање укупно 130 пројеката. Од 1336 пројеката, са којима је конкурисано, у 130 који ће бити финансирани су и два пројекта из Прибоја, Гимназије Прибој и ОШ "Никола Тесла".

Новац су добили пројекти којима ће бити обновљена инфраструктура школа и вртића, набављена школска опрема, као и недостајућа санитетска возила и медицинска опрема, побољшани капацитети установа културе и социјалне заштите и пружена подршка особама са инвалидитетом.

За пројекат “Стварање услова за савремену наставу”, ОШ “Никола Тесла” у Прибојској бањи одобрено је 760 624 динара, док ће са око 1,5 милион динара бити опремљен кабинет за информатику у Гимназији у Прибоју.

Подсећања ради, на претходна два конкурса Министарство правде укупно је доделило 703.018.000 динара за 165 корисника, међу којима су углавном биле школе, центри за социјални рад, домови здравља, болнице, домови за старе, геронтолошки центри, сигурне куће, установе културе, манастири и друге.

gimnazija priboj