slideshow04

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Прибој

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Прибој.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ПРИБОЈ, у канцеларији бр 38 сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Контакт особа Зоран Новаковић, тел. 0332452341 локал 123.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

Цео текст Огласа можете преузети овде.