slideshow04

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-38053-IUP-8/2022 од 24.03.2022. године

Решење број ROP-PRI-38053-IUP-8/2022 од 24.03.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-7041-IUP-1/2022 од 17.03.2022. године

Решење број ROP-PRI-7041-IUP-1/2022 од 17.03.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-38051-IUP-8/2022 од 17.03.2022. године

Решење број ROP-PRI-38051-IUP-8/2022 од 17.03.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-9196-IUP-1/2021 од 16.04.2021. године

Решење број ROP-PRI-9196-IUP-1/2021 од 16.04.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-10489-IUP-1/2021 од 16.04.2021. године

Решење број ROP-PRI-10489-IUP-1/2021 од 16.04.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-3953-IUPH-2/2021 од 16.03.2021. године

Решење број ROP-PRI-3953-IUPH-2/2021 од 16.03.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-27585-IUP-10/2021 од 26.02.2021. године

Решење број ROP-PRI-27585-IUP-10/2021 од 26.02.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-29789-CPA-6/2021 од 24.02.2021. године

Решење број ROP-PRI-29789-CPA-6/2021 од 24.02.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-2012-IUP-1/2021 од 29.01.2021. године

Решење број ROP-PRI-2012-IUP-1/2021 од 29.01.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-35080-IUP-1/2020 од 27.11.2020. године

Решење број ROP-PRI-35080-IUP-1/2020 од 27.11.2020. године овде.