slideshow04

Линкови

Републичке институције
Председник Републике Србије - www.predsednik.rs
Народна канцеларија Председника Републике - www.narodnakancelarija.rs
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs
Влада Републике Србије - www.vlada.rs
Војска Србије - www.vs.rs
Народна банка Србије - www.nbs.rs
Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs

МИНИСТАРСТВА:
Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs
Министарство финансија - www.mfin.gov.rs
Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs
Министарство одбране - www.mod.gov.rs
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе - www.mrrls.gov.rs
Министарство привреде - www.mfin.gov.rs
Министарство саобраћаја - www.ms.gov.rs
Министарство грађевинарства и урбанизма - www.mgu.gov.rs
Министарство правде и државне управе - www.mpravde.gov.rs
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - www.mpt.gov.rs
Министарство просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs
Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs
Министарство културе и информисања - www.kultura.gov.rs
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања - www.mprrpp.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - www.minrzs.gov.rs
Министарство омладине и спорта - www.mos.gov.rs
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација - www.mtt.gov.rs
Министар без портфеља задужен за одрживи развој недовољно развијених подручја - www.kornrp.gov.rs
Министар без портфеља задужен за Косово и метохију - www.kim.gov.rs

Општина Прибој:
Центар за социјални рад општине Прибој - www.csrpb.rs
Опште удружење предузетника општине Прибој - www.preduzetnicipriboj.rs
ЈКП "Услуга" - uslugapb.atspace.com
Сабор лекара 2013 - www.saborlekara2013.rs
Фестивал "Дани Данила Лазовића" - www.danidanilalazovica.rs