slideshow04

Буџет Општине Прибој


План буџета градова и општина у Србији

2024. година


- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2024. ГОДИНУ

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину

Образац за предлагање идеје пројекта од стране заинтересоване јавности


2023. година


БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - II РЕБАЛАНС 

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - I РЕБАЛАНС 

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ 

Записник са јавне расправе - Буџет општине Прибој за 2023. годину 


2022. година


БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Буџета општине Прибој за 2022. годину 


2021. година


ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ за 2021. годину 

- БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ   - Буџет у Excel формату

- БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ - I РЕБАЛАНС   - Ребаланс у Word и Excel формату

Извештај о спроведеном процесу консултација са грађанима о буџетским приоритетима за 2021. годину 

Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2021. годину

 

Процес партиципација грађана у изради одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину

Swiss PRO block CYR
Ова активност је подржана у оквиру пројекта “Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”, који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености” (SwissPRO), који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

1. Позив за предлагање пројеката који ће се финансирати из Буџета општине Прибој
2. Образац за предлагање идеје од стране заинтересоване јавности
3. Позив грађанима за попуњавање Анкетног листа
4. Анкетни лист

 


План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Прибој за 2021. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Писмено образложење - пример

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20212020. година
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ за 2020. годину I РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020.

- БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
- I РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ Ребаланс у Word формату
II РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ Ребаланс у Word формату
III РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ Ребаланс у Word формату


Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Писмено образложење - пример

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20202019. година

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ за 2019. годину 

- Одлука о буџету за 2019. годину

Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2019. годину - Word формат


Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20192018. година
Одлука о буџету за 2018. годину


Одлуку о буџету општине Прибој за 2018. годину можете преузети овде.

Извештај независног овлашћеног ревизора Председнику општине Прибој о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна Општине Прибој, консолидовани финансијски извештаји, са стањем на дан 31. децембра 2018. године можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 2018

Упутство за праћење и извештавање о учинку

Образац за полугодишњи и годишњи извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката2017. година
Одлука о буџету за 2017. годину


Одлуку о буџету општине Прибој за 2017. годину можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних објеката

Прилог 3 - Комисије и уговори

Преглед лимита укупних расхода буџетских корисника за 2017. годину са пројекцијом за 2018. и 2019. годину из извора финансирања 01- приходи из буџета

Преглед кварталних квота расхода буџетских корисника за 2017. годину

Одлуку о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета Општине Прибој за 2016. годину можете преузети овде.

budzet