banner-mosi2018

Буџет Општине Прибој

2019. година


Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20192018. година


Одлуку о буџету општине Прибој за 2018. годину можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 2018

Упутство за праћење и извештавање о учинку

Образац за полугодишњи и годишњи извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката2017. година


Одлуку о буџету општине Прибој за 2017. годину можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних објеката

Прилог 3 - Комисије и уговори

Преглед лимита укупних расхода буџетских корисника за 2017. годину са пројекцијом за 2018. и 2019. годину из извора финансирања 01- приходи из буџета

Преглед кварталних квота расхода буџетских корисника за 2017. годину

Одлуку о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета Општине Прибој за 2016. годину можете преузети овде.

budzet