slideshow04

Linkovi

Republičke institucije
Predsednik Republike Srbije - www.predsednik.rs
Narodna kancelarija Predsednika Republike - www.narodnakancelarija.rs
Narodna skupština Republike Srbije - www.parlament.gov.rs
Vlada Republike Srbije - www.vlada.rs
Vojska Srbije - www.vs.rs
Narodna banka Srbije - www.nbs.rs
Portal e-Uprave Republike Srbije - www.euprava.gov.rs

MINISTARSTVA:
Ministarstvo unutrašnjih poslova - www.mup.gov.rs
Ministarstvo finansija - www.mfin.gov.rs
Ministarstvo spoljnih poslova - www.mfa.gov.rs
Ministarstvo odbrane - www.mod.gov.rs
Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave - www.mrrls.gov.rs
Ministarstvo privrede - www.mfin.gov.rs
Ministarstvo saobraćaja - www.ms.gov.rs
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma - www.mgu.gov.rs
Ministarstvo pravde i državne uprave - www.mpravde.gov.rs
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - www.mpt.gov.rs
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.mpn.gov.rs
Ministarstvo zdravlja - www.zdravlje.gov.rs
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine - www.merz.gov.rs
Ministarstvo kulture i informisanja - www.kultura.gov.rs
Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja - www.mprrpp.gov.rs
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike - www.minrzs.gov.rs
Ministarstvo omladine i sporta - www.mos.gov.rs
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija - www.mtt.gov.rs
Ministar bez portfelja zadužen za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja - www.kornrp.gov.rs
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i metohiju - www.kim.gov.rs

Opština Priboj:
Centar za socijalni rad opštine Priboj - www.csrpb.rs
Opšte udruženje preduzetnika opštine Priboj - www.preduzetnicipriboj.rs
JKP "Usluga" - uslugapb.atspace.com
Sabor lekara 2013 - www.saborlekara2013.rs
Festival "Dani Danila Lazovića" - www.danidanilalazovica.rs