slideshow04

Znamenja Opštine

GRB I ZASTAVA

Grb Opštine Priboj je usvojen 17.10.2013. godine i koristi se u tri nivoa: osnovni, srednji i veliki grb. Osnovni grb je namenjen za opštu upotrebu, srednji grb za potrebe Opštinske uprave, a veliki grb za najviše organe Opštine i za svečane prilike.
Blazon osnovnog grba glasi: Mali grb se sastoji od štita sa sledećim sadržajem: Plavo, talasasta heraldička pruga između tri potkovice srebrno, u podnožju dva krina a u sredini štita zupčanik zlatno.
priboj-mali-grb-small

Blazon srednjeg grba glasi: Srednji grb se sastoji od gore opisanog štita na kom je srebrna bedemska kruna sa tri vidljiva merlona a okruženog zlatnim poluvencem od hrastove grane u rodu (heraldički) desno i bukvine grane u rodu levo uvezanih vrpcom u bojama srpske trobojke a ispod svega srebrn svitak sa natpisom PRIBOJ.

priboj-srednji-grb-small
Blazon velikog grba glasi: Veliki grb se sastoji od gore opisanog štita na kom je srebrna bedemska kruna sa tri vidljiva merlona sve postavljeno između dva hrasta istrgnuta i sa pet žirova prirodno koji pridržavaju štit i iza njih dva koplja prirodna okovana zlatom sa kojih se u polje na desnom vijori steg u bojama srpske trobojke a na levom heraldički steg Opštine oba zlatno opervažena a kao postament stoje dve srebrne planine iz kojih pomenuti hrastovi rastu sa unutrašnjih padina između kojih su travnati brežuljci, na desnom gornjem predstava rudnika iz starine prirodno a na levom gornjem srebrn bedem sa tri merlona a između brežuljaka i ispod štita na travnatoj površini banjski izvor polukružni prirodno između dva talalasasta heraldička pruta iz kojeg ističe voda u jezero srebrno okruženo brežuljcima u dnu postamenta. Ispod svega je srebrn svitak sa natpisom PRIBOJ.

priboj-veliki-grb-small

Zastava: Heraldički steg je istovetan sadržaju štita prenesenom na kvadratnu osnovu: Plavo, talasasta heraldička pruga između tri potkovice srebrno, u podnožju dva krina a u sredini stega zupčanik zlatno.

priboj-steg-small
Heraldički umetnik: Ljubodrag Grujić

 

DOWNLOAD

Ukoliko ste dobili odobrenje za upotrebu, ovde možete da preuzmete osnovni grb opštine Priboj u rasterskom obliku, u svim varijantama, kao ZIP-ovani png fajlovi (3,08 MB).
Blazon i simboliku grba možete preuzeti ovde.

 

PRAZNICI

priboj-dan-opstine-kalendarOpština Priboj obeležava i proslavlja "Dan Opštine Priboj" 2. februara, kao dan kada se Priboj prvi put pominje u Povelji Kralja Fridriha III, koja je izdata 20. januara 1448. godine po Julijanskom kalendaru (po Gregorijanskom kalendaru 2. februar).