slideshow04

Predškolska ustanova "Neven"

Predškolska ustanova "Neven" Priboj, osnovana je Odlukom Skupštine opštine 17.12.1975. godine, pod nazivom – Dečji vrtić "Neven" Priboj.
Rešenjem Ministarstva Prosvete i nauke od 14.07.2011. godine, promenjen je naziv u Predškolska ustanova "Neven" Priboj. Ustanova je verifikovana Rešenjem Ministarstva prosvete i nauke 23.04.2012. godine.

Ustanova deluje u okviru delatnosti upisane u sudski registar, shodno Uredbi o klasifikaciji delatnosti i vodi se pod šifrom
- delatnost dnevne brige o deci 88.91 i
- predškolsko obrazovanje 85.10.

U okviru svoje osnovne delatnosti određene Zakonom i osnivačkim aktom, Ustanova vrši sledeće poslove:
• Preventivno-zdravstvena zaštita i vaspitno-obrazovni rad sa decom od dvanaest meseci do tri godine i od tri godine do polaska u školu;
• Priprema dece pred polazak u školu u godini pred polazak u školu četiri sata dnevno u trajanju najmanje od devet meseci;
Ustanova obavlja delatnost u svom sedištu, ulica Pionirska broj 2, u Novom objektu Ustanove, ulica Limska broj 53, u objektu u Starom Priboju i u 4 izdvojena odeljenja – u Pribojskoj Banji, Kratovu, Sastavcima i Sjeverinu.
U Ustanovu je upisano 450 dece, raspoređenih u 25 grupa.

Kontakt:
Predškolska ustanova "Neven"
Adresa: Pionirska 2, 31330 Priboj
Telefon: 033/2452 488 i 2451 035
e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Program rada za 2015. godinu možete pogledati ovde.

Direktor: Jasna Kojadinović, rođena 21.03.1961. godine, u Velikoj Drenovi, opština Trstenik. Završila Pedagošku akademiju u Kruševcu i Osnovne akademske studije na Učiteljskom fakultetu u Užicu. Na poslovima vaspitača radi od 25.04.1985. godine, a na mestu direktora je od 26.03.2013. godine. Udata, majka dvoje dece.