Skupština opštine Priboj

Skupština opštine je najviši organ opštine,koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima u skladu sa zakonom.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:
1) donosi statut opštine i poslovnik skupštine;
2) donosi budžet i završni račun opštine;
3) utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
4) donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
5) donosi prostorni i urbanistički plan opštine i programe uređivanja građevinskog zemljišta;
6) donosi propise i druge opšte akte;
6a) bira i razrešava lokalnog ombudsmana;
7) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
8) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadžor nad njihovim radom;
9) imenuje i razrešava upravni i nadžorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
10) bira i razrešava predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine;
11) postavlja i razrešava sekretara skupštine;
12) bira i razrešava predsednika opštine i, na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća;
13) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;
14) utvrđuje naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta;
15) donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
16) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
17) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
18) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;
20) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

boris mrdovic
Boris Mrdović
, Predsednik Skupštine opštine Priboj

Boris Mrdović, rođen je 26.02.1977. godine u Priboju, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je pravni fakultet i master studije prava.
Radnu karijeru započeo je 2005. godine kao pripravnik u advokatskoj kancelariji, a nakon toga je radio u privatnom preduzeću u oblasti građevinarstva, rudarsko- geoloških radova i eksploatacije kamena.
Od 2008. godine zaposlen je u Opštinskoj upravi u Priboju, gde je radio na različitim poslovima: samostalni sručni saradnik za poslove Opštinskog veća, skuštinske poslove i radnih tela, odbrane i vanrednih situacija.
Godine 2009. položio je stručni ispit za rad u organima državne uprave.
U periodu od 2004. do 2008. godine bio je član Upravnog odbora Doma kulture ,,Pivo Karamatijević'' Priboj.
Od 2010. je načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Priboj. Takođe, bio je predsednik radne grupe za izradu Plana integriteta i odgovorno lice za sprovođenje Plana integriteta opštine Priboj u skladu sa antikorupcijskim zakonima, bio je rukovodilac tima i koordinator Komisije za izradu Strategije održivog razvoja opštine Priboj 2012–2017. godine, predsednik brojnih stručnih komisija i odbora na teritoriji opštine Priboj.
Član je Socijalističke paratije Srbije. Od 2001. godine član je OO SPS Priboj, gde je obavljao više funkcija, i to: portparol OO SPS Priboj, sekretar IO SPS Priboj, potpredsednik OO SPS Priboj. U periodu od 2008-2011. godine bio je predsednik OO SPS Priboj, a od 2003. do 2007. godine član Glavnog odbora SPS. Od 2014. godine predsednik je Opštinske organizacije SPS Priboj.
Oženjen je i ima dvoje dece.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

esad mehovic
Esad Mehović
, Zamenik Predsednika Skupštine opštine Priboj

milica drobnjakovic
Milica Drobnjaković
, Sekretar Skupštine opštine Priboj

 

Kabinet predsednika Skupštine opštine

12. januara 108, 31330 Priboj
tel. 033 2445 678
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
E-kancelarija: Predsednik Skupštine opštine Priboj