slideshow04

Važniji brojevi telefona

Važniji brojevi telefona u Priboju

Pozivni broj za Priboj: +381 (0)33 

Hitna Pomoć: 24 51 124
Policija: 24 45 688
SUP: 244 56 88
Vatrogasci: 451 123
Dom Zdravlja: 24 51 587 
Ambulanta Naselje: 2452 630
Turistička Organizacija Priboj: 2451 599
Školski Dispanzer: 2452 577
Opština Priboj: 24 45 648
Fap Stan: 454 863
JKP Usluga: 2455 885
Elektro distribucija: 445 641
Autobuska stanica: 24 52 400
Železnička stanica: 24 52 242