slideshow04

Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva

Omladinsko preduzetništvo predstavlja aktivnosti mladih ljudi koji prepoznaju i koriste priliku za stvaranje ekonomske vrednosti koje mogu da se ostvare samozapošljavanjem ili ličnim profesionalnim razvojem koji doprinosi njihovom lakšem zapošljavanju. Na ovaj način oni u praksi primenjuju preduzetničke osobine kao što su: inicijativa, kreativnost, spremnost da za preuzimanje rizika i sl.
Najznačajnije vrednosti omladinskog preduzetništva:

  1. Više mogućnosti za samozapošljavanje i zapošljavanje;
  2. Uključivanje mladih u tokove ekonomije;
  3. Podsticanje inovativnosti i prilagodljivosti među mladima;
  4. Pomoć u ekonomskom razvoju lokalne zajednice;
  5. Mladi ljudi mogu lakše da odgovore na nove prilike i trendove u ekonomiji;
  6. Preduzetništvo pomaže mladim ljudima da razviju nove veštine i steknu nova iskustva koje mogu da primene u mnogim drugim sferama života;


Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva možete preuzeti ovde.