slideshow04

Opštinsko Veće

Članovi Opštinskog veća su:

Foto

Ime i prezime

Zaduženje

Nenad Penezić

Nenad Penezić

za područje obrazovanja i kulture

Drago Drobnjaković

Drago Drobnjaković

za područja saobraćaja i komunalne higijene (na stalnom radu u Opštinskom veću)

goran tokovic

Dragan Ljeljen

za područja informisanja i medijske promocije resursa opštine Priboj (na stalnom radu u Opštinskom veću)

novko prijovic

Novko Prijović

za područje budžeta i finansija

Vujadin Radović

Vujadin Radović

za područje privrede i privatnog preduzetništva

jasminko toskic

dr Jasminko Toskić

za područje zdravstva

Jasmin Hadžović

Jasmin Hadžović

za područja socijalne zaštite i humanitarnog rada


Predsednik Opštinskog veća je predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.

Član Opštinskog veća po funkciji je zamenik predsednika opštine Priboj Saša Vasilić.

Mandat članova Opštinskog veća Priboj traje četiri godine.
01 sednica OVNadležnosti Opštinskog veća:

Predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;

Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;

Donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

Vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;

Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;

Stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;

Postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;

Obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;

Informiše javnost o svom radu;

Donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;

Daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;

Vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.

DNEVNI RED SA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA - NOVI SAZIV