Uverenje o državljanstvu

OBAVEZNO POPUNITE SVA POLJA!!!
Prilikom popunjavanja koristite latinično pismo, sa domaćim slovima: ć, č, š, đ, ž.

Уверење о држављанству
Ime: (*)
Погрешан унос.
Prezime: (*)
Погрешан унос.
JMBG: (*)
Погрешан унос
Dan, mesec i godina rođenja: (*)
Погрешан унос.
Opština i mesto rođenja: (*)
Погрешан унос.
Ime i prezime oca: (*)
Погрешан унос.
Datum rođenja oca: (*)
Invalid Input
Ime majke: (*)
Погрешан унос.
Datum rođenja majke: (*)
Погрешан унос.
Uverenje se izdaje radi regulisanja:
Invalid Input
Ime i prezime naručioca: (*)
Погрешан унос.
Adresa stanovanja naručioca: (*)
Invalid Input
Mesto i poštanski broj naručioca: (*)
Invalid Input
Kontakt podaci:
Kontakt fiksni ili mobilni telefon: (*)
E-mail:
Invalid Input
Gore navedeni podaci su tačni: (*)
Погрешан унос.
Neopozivo naručujem: (*)
Погрешан унос.
  

Dokumenti se nakon obrade šalju poštom na kućnu adresu naručioca. Takse i poštarina se plaćaju pouzećem.