slideshow04

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину, са територије општине Прибој.

Средства из буџета општине Прибој намењена удружењима грађана и невладиним организацијама додељују се због реализације пројеката из следећих области: борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована на територији општине Прибој.

Вредност опредељених средства у Буџету Општине је 6.500.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је закључно са 15.03.2019. године.

Цео текст конкурса можете преузети овде.
Пријавни образац можете преузети овде.