slideshow04

Саопштење за бивше раднике ФАП Корпорације а.д. Прибој

Обавештавају се бивши радници ФАП-а да потписивање споразума између 745 акционара издаваоца КОРПОРАЦИЈА ФАБРИКА АУТОМОБИЛА ПРИБОЈ АД ПРИБОЈ почиње 29.03.2019. године и траје до 05.04.2019. године.

Потребно је да радници:

1. уплате новчани улог у износу од 4.500,00 динара у Banca Intesa на рачун Удружења за заштиту радника ФАП-а „Радник није роб” број жиро рачуна: 160-537309-95;
2. са доказом о извршеној уплати дођу у канцеларију месне заједнице Нови град (канцеларија у згради где је АМСС, улаз са друге стране) где ће предати копију уплатнице;
3. након тога одлазе код јавног бележника са потврдом издатом од стране Удружења, личном картом и 360,00 динара (трошкови овере потписа који се плаћају код јавног бележника) како би потписали споразум.

Радници који нису у могућности да лично потпишу споразум код јавног бележника, исто могу учинити преко пуномоћника, давањем писаног пуномоћја овереног код јавног бележника.
Лица која су наследила акције морају имати правоснажно решење о наслеђивању.
Издавање потврда у канцеларији месне заједнице и потписивање споразума код јавног бележника обављаће се сваког радног дана у периоду од 9 до 17 часова.