slideshow04

Одржана почетна конференција пројекта "Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим и подизање свести о њиховој штетности у Прибоју

У понедељак, 25. марта 2019. године у Дому културе "Пиво Караматијевић", у Прибоју, одржана је почетна конференција пројекта " Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим и подизање свести о њиховој штетности ", чију реализацију кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014 - 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (ИПА II).

Конференција је имала за циљ да присутнима приближи активности на пројекту којим ће се допринети очување реке Лим уклањањем 12 дивљих депонија које директно или индиректно утичу на загађење реке. Кроз медијску кампању пројекат ће покушати да утиче на навике грађана две општине о заштити животне средине и правилном одлагању отпада.

Уводним обраћањем почетну конференцију је отворио Лазар Рвовић, председник општине Прибој који је, овом приликом, осврнувши се на значај пројеката оваквог типа за општину Прибој, рекао да је очување реке Лим еколошки изазов не само за општине Прибој и Бијело Поље, него и за све три државе кроз које протиче Лим. На овај пројекат би требало да се угледају и све друге општине кроз које Лим протиче, и да пројекат буде покретач за очување реке Лим.

Секретар Секретаријата за рурални и одрживи развој општине Бијело Поље, Јасмин Ћоровић, указао је на потребу за успостављањем конкретних облика сарадње између две суседске земље и две општине, како би се на прави начин реализовали пројекти који су значајни за две државе. Истакао је да ће се током пројекта очистити 12 дивљих депонија, у Бијелом Пољу је регистровано 105 дивљих депонија од којих ће 6 најкритичнијих у потезу од Рибаревине до Добракова бити очишћено. Пројектом је предвиђено да се набави по 30 контејнера, као и лабораторијска опрема за анализу воде за обе општине. Очишћене депоније ће се уредити и претворити у мини еко оазе.

Директор ЈКП Услуга Прибој, Жељко Јечменица, присутнима је приближио проблеме у управљању отпадом у општини Прибој. Општина Прибој сваке године улаже одређена средства на чишћење дивљих депонија. Стање на депонији коју користе општина Прибој и општина Нова Варош је задовољавајуће, и ЈКП Услуга се труди да тако и остане. Пројектом је одабрано 6 локација у општини Прибој које ће се очистити, и прикупити око 20т смећа.

У наставку конференције логистичар, Петар Вукотић, је представио основне циљеве и очекиване резултате на пројекту. Општи циљ пројекта је допринети заштити животне средине уклањањем илегалних депонија, успостављањем система мониторинга и подизања свести људи о исправном одлагању отпада. Успоставити одрживи модел заштите животне средине уклањањем 12 илегалних депонија смећа (најмање 50 тона смећа) и успостављањем 4 мониторинг система за заштиту подручја за период од дванаест месеци. Осигурати услове за промену навика локалног становништва у 2 циљне општине кроз подизање њихове свести о правилном одлагању отпада у периоду од 12 месеци.

Циљна група пројекта су грађани општина Бијело Поље и Прибој, који живе у близини илегалних депонија у току реке Лим која ће бити очишћена током имплементације пројекта. Око 10000 људи из ових општина биће обухваћено пројектним активностима као циљна група, јер је њихово здравље директно угрожено илегалним депонијама.

pocetna konferencija rehabilitacija deponija