slideshow04

Јавни позив за све организације из области спорта са територије Општине Прибој

Спортски савез Прибој обавештава све организације из области спорта са територије Општине Прибој, као и остале субјекте према Закону о спорту(„Сл. гласник РС", бр. 10/2016“) и према Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 2/2017) имају право на то, да до 24. маја 2019. године до 15:00 најкасније доставе своје предлоге годишњих програма за 2020. годину Спортском савезу Прибој.

Предлоге годишњих програма за 2020. годину доставити у писарницу Општине Прибој, насловљено на Спортски савез Прибој, сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Јавни позив за све организације из области спорта са територије Општине Прибој, као и остале субјекте према Закону о спорту(„Сл. гласник РС", бр. 10/2016“) и према Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 2/2017) за достављање годишњих програма за 2020. годину можете преузети овде.

sportski savez logo