slideshow04

Конкурс за доделу аутоседишта за децу

Савет за безбедност саобраћаја Општине Прибој расписује трећи по реду конкурс за доделу ауто - седишта за децу. Конкурс расписан 13.05.2019. године обухвата децу рођену од 01. октобра 2018. године до 31. маја 2019. године. Подносилац захтева уз захтев подноси следећа документа:

1. да један од родитеља има место пребивалишта у Прибоју ( као доказ приложити фотокопију личне карте);
2. да је један од родитеља запослен у Прибоју ( доставити потврду са радног места или извештај о личном доходку );
3. да један од родитеља или њихови родитељи има неку некретнину у Прибоју (узети решење о плаћању пореза на имовину );
4. да је возило регистровано у Прибоју ( приложити фотокопију саобраћајне дозволе);
5. да дете похађа вртић ( доставити потврду из вртића ).

Не морају бити испуњени сви услови!
Родитељи чија су деца већ остварила право на седиште у некој од претходне две расподеле, немају право да конкуришу опет за исто дете!
Пријаве за конкурс се предају закључно са 07.06.2019. године у згради Општинске управе Прибој (2. спрат- канцеларија број 26). Родитељи деце која испуњавају наведене услове биће накнадно обавештени о термину расподеле ауто-седишта.