slideshow04

Прибој добио пројекат израде пројектно-техничке документације за постројење за пречишћавање отпадних вода

Министарство за заштиту животне средине израдиће пројектно-техничку документацију за изградњу постројења за пречишћавање вода са припадајућом инфраструктуром за осам општина, међу којима је и општина Прибој.

После спроведеног јавног позива на коначној листи поред Прибоја су и општине Бабушница, Бачка Паланка, Апатин, Бела Паланка, Бољевац, Пећинци и Лапово, а њима ће израду документације финансирати Министарство за заштиту животне средине.

Пројектно техничка документација која ће бити израђена овим општинама може обухвати студију оправданости, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова.