slideshow04

Почело уређивање водотокова другог реда

У циљу решавања проблема на водотоковима другог реда у општини Прибој, почели су радови на постављању цеви пречника 2 m на потоку Речица. Санација овог водотока врши се у оквиру пројекта који финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима са 111.375.168 дин са ПДВ.

Осим на потоку Речица, радови се изводе на потоку у Рабреновцу и другим водотоковима другог реда. Рок за извођење радова је 90 дана, а значај завршетка истих вишеструк.

Према речима Здравка Пешута, директора ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, санацијом водотока у Речици решава се вишедеценијски проблем становника Речице, а уједно се и регулише корито због изливања вода.

"У Рабреновцу је планирано рађење две уставе, за шта је рок 90 дана.", рекао је Пешут, приликом обиласка радова.

Заменик председника општине Прибој, Саша Василић, приликом обиласка радова рекао је да Општина има у плану да ради и реконструкцију водовода и фабрике пијаће воде.

"Тренутно смо у разговорима, за шта би требало да добијемо око 2 милиона еура за ту реконструкцију. Ради се пројектна документација и за друге пројекте, за које помоћ у финансирању очекујемо од Канцеларије за управљање јавним улагањима.", рекао је Василић.

Када је реч о водотоковима првог реда, проблем изливања Лима на Чамцу у дужини од око 120 m, решен је подизањем обалоутврде за 1,5 m.

pocelo renoviranje vodotokova drugog reda