slideshow04

КОНКУРС: Јавни позив за Програм субвенција за самозапошљавање и Програм јавних радова 2019

Општина Прибој у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписује Јавни позив за Програм субвенција за самозапошљавање и Програм јавних радова, а у складу са планираним мерама активне политике запошљавања.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Испоставе Прибој Филијале Пријепоље Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва. За овај програм издвојено је 3.000.000,00 динара из буџета Општине Прибој док је исто толико средстава издвојила и Национална служба за запошљавање.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица, незапослених особа са инвалидитетом и незапослених у стању социјалне потребе у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину и ЛАПЗ-ом ради очувања и унапређења радних способности незапослених и незапослених особа са инвалидитетом, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. За овај програм запошљавања издвојено је 3.000.000,00 динара из буџета Општине Прибој, а Национална служба за запошљавање такође је издвојила 3.000.000,00 динара.

Јавни позиви су отворени од дана објављивања на огласним таблама и сајтовима Општине Прибој и НСЗ – Филијала Пријепоље до 31.07.2019. године за Програм субвенција за самозапошљавање, односно до 14.06.2019. године за Програм јавних радова.

Додатне информације и све обрасце захтева/пријава послодавци могу добити у Националној служби за запошљавање - Испостава Прибој.

Јавни позив за реализацију програма субвенција за самозапошљавање у 2019. години можете преузети овде.
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на подручју општине Прибој у 2019. години можете преузети овде.

konkurs za fasade