slideshow04

Заказана 20. седница Скупштине општине

20. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 17. јуна 2019. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину;
2. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2018. годину;
3. Предлог Одлуке о месним заједницама општине Прибој;
4. Оперативни план одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
5. Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2019. годину;
6. Предлог Одлуке о укидању својства добра у општој употреби – делова некатегорисаних путева и улица;
7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња;
8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Прибој;
9. Програм са акционим планом за коришћење биомасе за енергетске потребе на локалном нивоу;
10. Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП ''Услуга'' Прибој за 2018. годину;
11. Извештај о пословању ЈП ''Топлана Прибој'' за 2018. годину;
12. Извештај о пословању Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој за 2018. годину;
13. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2018. годину;
14. Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој за 2018. годину;
15. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој
16. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
17. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за физичку културу ''Спортски центар Прибој'';
18. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу ''Спортски центар Прибој'';
19. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. ''Вук Караџић'' Прибој;
20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије “Прибој“;
21. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~4,85МБ - ажурирано 12.06. у 15 часова).

skupstina opstine priboj