slideshow04

Одржана 54. седница Општинског већа општине Прибој

У понедељак, 10. јуна одржано је 54. редовно заседање Општинског већа општине Прибој.

На седници су утврђени предлози одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2019.годину, као и о Завршном рачуну консолидованог рачуна општине Прибој за 2018.годину, али су и утврђене одлуке о образовању месних заједница, предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Прибој, предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња, а разматрани су и извештаји о раду јавних предузећа чији је оснивач Општина.

Осим разматрања Програма са акционим планом за коришћење биомасе за енергетске потребе на локалном нивоу, донете су и одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне својине и о прибављању покретне ствари у јавну својину, док је тачка са предлогом Одлуке о обављању такси превоза одложена због детаљнијих консултација са такси удружењем из Прибоја.

Новим ребалансом буџета извршено је ново усклађивање прихода и расхода, обзиром на чињеницу да је држава на себе преузела помоћ Фаповим радницима у виду откупа акција, чиме је локална сампуправа ослобођена ових расхода, а осим тога хотел Бић је добио новог власника, те ће и та средства, планирана за куповину истог бити преусмерена.

Скупштини општине на усвајање прослеђен је и предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна општине Прибој за 2018. годину, као и извештаји о раду ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, ЈКП "Услуга" и ЈП "Топлана Прибој" за 2018.годину.

Седница Скупштине општине заказана је за понедељак, 17. јун.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

49 sednica opstinskog veca