slideshow04

Ранг листа пројеката за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда

На основу Одлуке о спровођењу јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада и побољшању енергетске ефикасности зграда и спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Прибој за 2019. годину, Kомисија за избор пројеката прегледала је пристиглу документацију, извршила оцењивање и на крају сачинила ранг листу.

Од десет пристиглих пријава, четири стамбене јединице нису испуниле услове конкурса и поднеле адекватну документацију предвиђену јавним позивом, па је комисија извршила рангирање шест стамбених јединица са ваљаном документацијом. Укупна предвиђена сума у Буџету општине Прибој за овај пројекат износи 10.000.000,00 динара.

Ранг листа пројеката за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда:
1. Стамбена јединица ул. Пролетерска бр. 1 - 95 бодова
2. Стамбена јединица ул. Пролетерска бр. 2 - 80 бодова
3. Стамбена јединица ул. 12 јануар бр. 65 - 78 бодова
4. Стамбена јединица ул. 12 јануар бр. 92 - 74 бода
5. Стамбена јединица ул. 12 јануар бр. 35 - 67 бодова
6. Стамбена јединица ул. 12 јануар бр. 31 - 67 бодова

Остале стамбене јединице које су учествовале на овом конкурсу нису испуниле услове конкурса и поднели адекватну документацију предвиђену чланом 3. Одлуке о спровођењу јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада и побољшању енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Прибој за 2019. годину. Рангирање је извршено на основу критеријума предвиђених чланом 10. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда.

У року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на интернет страници општине Прибој, подносиоци пријава имају право увида у документацију коју су доставили остали учесници јавног позива.

Ранг листу пројеката за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда можете преузети овде.

fasade zgrada rang lista