slideshow04

Општинa Прибој добила средства за смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора

Из средстава министарства по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији, Министарство заштите животне средине објавило је коначну ранг листу одобрених пројеката за суфинансирање, међу којима је и пројекат општине Прибој.

На јавни конкурс пристигло је 17 пријава, од којих је прихваћено 10, а за "Пројекат смањења загађења ваздуха у општини Прибој пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом индивидуалних котлова на чврсто гориво котловима на дрвни пелет", одобрено је 3.000.000 динара.

Овим пројектом ставља се акценат на смањење загађења ваздуха повећањем енергетске ефикасности индивидуалних ложишта (котлова, пећи и шпорета). Укупна вредност пројекта је 5.000.000 динара, од чега Министарство финансира са 3.000.000 динара добијена по овом конкурсу, а локална самоуправа са 2.000.000,00 динара финансира из буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2021. годину.

Општина Прибој овим износом планира да субвенционише грађанима замену индивидуалних ложишта са енергетски ефикаснијим ложиштима - котловима, пећима и шпоретима. Максимални износ средстава за суфинансирање набавке пећи који подносилац захтева може да добије је 60% укупне вредности инвестиције, а максимално 70.000 динара, и зависиће од степена ефикасности индивидуалног ложишта.

У наредном периоду биће расписан конкурс за суфинансирање замене индивидуалних ложишта, енергетски ефикаснијим, а планирано је да се ложишта суфинансирана овим пројектом користе у следећој грејној сезони.

Циљ Пројекта је побољшање квалитета ваздуха и очување и заштита животне средине, смањење загађења ваздуха смањењем штетних емисија и продуката сагоревања насталих неадекватом употребом огревног дрвета, коришћењем сировог дрвета са великим процентом влаге, чиме се смањује степен искоришћења, повећава његова потрошња, и набавком нових савремених пећи и котлова како би се процес ефиаксности заокружио.

Заменом застарелих и дотрајалих пећи и котлова које као енергент користе поред дрвета и угаљ, са новим модернијим пећима, директно се смањује степен загађења ваздуха. Како је старост уређаја за грејање у највећем броју индивидуалних домаћинстава преко десет година, то говори о квалитета грејања, степену искоришћења енергента, односно о ефикасности самог уређаја. Смањеним степеном корисности, дрво као енергент нема могућност искоришћења своје максималне калоријске вредности, што изискује његову повећану потрошњу, а што за последицу има и повећане емисије штетних гасова односно суспендованих честица.