slideshow04

Општини Прибој од Министарства заштите животне средине за пошумљавање 3.6 милиона динара

На основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години, општини Прибој је од ресорног Министарства заштите животне средине, одобрено за пројекат "Пошумљавање -озелењавање градских површина Стари Прибој - Мраморје" 3.595.840,00 динара.

Пројекат "Пошумљавање - озелењавање градских површина Стари Прибој - Мраморје" укупне је вредности 4.494.800,00 динара, од чега ће ресорно министарство финансирати 80% пројекта, са 3.595.840,00 динара, а Општина Прибој остатак. Истим је предвиђена садња преко 600 вишегодишњих садница, аутохтоних врста, попут белог јасена, граба, брезе, сребрне липе и ситнолисне липе, а садња ће бити извршена дуж пешачке стазе у Старом Пробоју, ка Мраморју. Ово својеврсно озелењавање, допринеће мењању природног амбијента и прављења аутентичне зелене оазе дуж ове пешачке стазе, како би иста, када се заврши комплетна реконструкција, у будућности, била својеврсна уређена оаза зеленила и место одмора и рекреације, као украс Старог Прибоја.