slideshow04

Јавни увид у нацрт Плана развоја општине Прибој за период 2022-2028. са анализом постојећег стања

Стратешко планирање на нивоу јединице локалне самоуправе представља процес којим се локална заједница, њени лидери, привреда, невладин сектор и други локални актери, али пре свега грађанке и грађани, одређује према томе у ком правцу желе да се развија њихова општина, односно постижу консензус око тога како виде своју заједницу у перспективи и како до тог жељеног стања треба доћи. То укључује развијање визије за будућност и одређивање приоритетних циљева, мера и акционих планова за постизање те визије.

План развоја као плански документ најширег обухвата и највећег значаја за јединицу локалне самоуправе служи као мапа пута заједнице, а сврха му је да, кроз партиципативни процес израде и доношења, изврши приоритизацију ресурса, циљева, иницијатива, пројеката и операција, како би зацртана визија била достигнута.

Закон о планском систему Републике Србије донет је 2018. са намером да омогући успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и реалистичног система планирања на свим нивоима у нашој земљи. Поставком хијерархије планских и других докумената јавне политике, Закон даје оквир за све актере у планском систему, а чији су ЈЛС важан део, да своја стратешка промишљања о кључним аспектима одрживе социјалне, економске и климатске политике, регионалног и просторног развоја, ставе у контекст оптималног коришћење буџетских средстава, административних капацитета и природних ресурса.

Плански систем постављен Законом и пратећим подзаконским актима даје смернице за израду и праћење реализације плана развоја, а који садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи и преглед одговарајућих мера са описом, које се даље разрађују другим документима јавне политике и средњорочним планом ЈЛС. Евалуација реализације циљева се врши сваке треће године по доношењу плана, тако што општинско веће треба да утврди предлог извештаја о учинцима спровођења плана развоја, који подноси на усвајање скупштини ЈЛС. Приликом израде плана развоја ЈЛС треба да води рачуна о његовој усклађености са планским документима донетим на вишим нивоима, водећи рачуна о изворним надлежностима ЈЛС у домену планирања. Посебно је важно и потребно ускладити визију развоја ЈЛС дефинисану планом развоја са просторним планом, како би приоритетни циљеви и мере били у складу са одрживи економским растом и развојем, рационалним коришћењем земљишта, демографским променама и становањем, саобраћајем и техничком инфраструктуром, животном средином, културним наслеђем и свим осталим областима које су у надлежности ЈЛС.

Припрема плана развоја општине Прибој развијен је кроз пројекат „Зелени рурални договор - стратегије одрживе и паметне транзиције за руралне општине“, који је део Европске климатске иницијативе (ЕУКИ), Федералног министарства за животну средину, заштиту природе и нуклеарну сигурност Савезне републике Немачке (БМУ), а стручну подршку у изради је давала РЕС Фондација из Београда.

Своје предлоге можете упутити на мејл адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Нацрт Плана развоја општине Прибој за период 2022-2028. са анализом постојећег стања можете преузети овде.