slideshow04

Заказана 8. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 28. децембра 2021. године (уторак) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину;
2. Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2022. годину;
3. План развоја општине Прибој за период 2022.-2028. са анализом постојећег стања;
4. Предлог Кадровског плана Општинске управе Прибој за 2022. годину;
5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој;
6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој зa 2022. годину;
7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП“Услуга“ Прибој за 2022. годину;
8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП "Топлана" Прибој за 2022. годину;
9. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Регионалне санитарне депоније“Бањица“ за 2022. годину;
10. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за развој услуга социјалне заштите општине за 2022. годину;
11. Предлог Одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите на територији општине Прибој;
12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2022. годину;
13. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада установе за физичку културу “Спортски центар“ Прибој за 2022. годину;
14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Прибој за 2022. годину;
15. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације Прибој за 2022. годину;
16. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм Градске библиотеке Прибој за 2022. годину;
17. Предлог Одлуке о невршењу именовања директора Центра за социјални рад Прибој;
18. Предлог Решења о престанку мандата директора Центра за социјални рад Прибој;
19. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
20. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности Центра за социјални рад Прибој;
21. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
22. Предлог Решења о престанку функције вршиоца дужности директора Дома културе “Пиво Караматијевић” Прибој;
23. Предлог Решења о именовању директора Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
24. Предлог Решења о престанку функције вршиоца дужности директора ЈП "Топлана Прибој";
25. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Топлана Прибој" Прибој;
26. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
27. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
28. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
29. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
30. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора "Гимназије Прибој"
31. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "9. Мај" Саставци Прибој;
32. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~5,4МБ - ажурирано 23.12. у 12 часова).

skupstina