slideshow04

Заказана 11. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 5. јула 2022. године (уторак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2021. годину и разматрање Извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја завршног рачуна буџета општине Прибој за 2021. годину;
2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2022. годину;
3. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Прибој;
4.Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта;
5. Разматрање Извештаја о пословању Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој за 2021. годину ;
6. Разматрање Извештаја о раду и пословању Јавног предузећа "Топлана Прибој" Прибој за 2021. годину;
7. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Јавног предузећа "Услуга" Прибој за 2021. годину;
8. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад Прибој за 2021. годину;
9. Разматрање Извештај о раду Завичајног музеја Прибој за 2021. годину;
10. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Прибој за 2021. годину;
11. Разматрање Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину;
12. Предлог Решења о престанку функције вршиоца дужности директора ЈП "Топлана Прибој";
13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Топлана Прибој";
14. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач општина Прибој;
15. Предлог Решења о престанку функције вршиоца дужности директора Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
16. Предлог Решења о именовању директора Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
17. Предлог Решења о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
18. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
19. Предлог Решења о престанку функције вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
20. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
21. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~3,2МБ - ажурирано 30.06. у 13 часова).

skupstina