slideshow04

Заказана 16. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 27. септембра 2023. године (среда) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Прибој;
2. Предлог Одлуке о изради Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
3. Предлог Одлуке о одређивању правца пружања државних путева другог реда који пролазе кроз насеља на територији општине Прибој;
4. Предлог Одлуке о снабдевању топлотном енергијом општине Прибој;
5. Предлог Одлуке о образовању Локалног савета родитеља општине Прибој;
6. Извештај о раду Предшколске установе "Невен" Прибој за 2022/2023. годину;
7. Годишњи план рада Предшколске установе "Невен" Прибој за 2023/2024. годину;
8. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора установе за физичку културу "Спортски центар Прибој“;
9. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора установе за физичку културу "Спортски центар Прибој“;
10. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Невен“ Прибој;
11. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора „Гимназије Прибој“;
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора „Машинско-електротехничке школе Прибој“;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш."Десанка Максимовић“ Прибој;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш."Благоје Полић“ Кратово;
15. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "9. Мај" Саставци;
16. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 22.09. у 15 часова).

skupstina