slideshow04

Почиње реализација пројекта "Здрава сита, здравији регион"

У општини Прибој, у наредне две године, спроводиће се пројекат "Здрава сита, здравији регион".

 

Током лета, односно од јуна до краја септембра, спроведене су комплетне претпројектне радње пројекта, односно обављене припреме за реализацију пројекта, у сарадњи са "SТDF-om".

Формиран је стручни тим у области пољопривреде, консалтинга, маркетинга и заштите животне средине.

Циљ пројекта "Здрава сита, здравији регион" је унапређење пољопривреде у општини Прибој и региону, повећање санитарних и фитосанитарних услова на подручју ове локалне самоуправе, затим лабораторијско испитивање крушака и јабука, као и финални резултат, припрема погона за индустријску производњу сите.

Од октобра следи прва фаза имплментације пројекта, а његова реализација трајаће до новембра 2026. године.