slideshow04

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Прибој

Утврђује се Прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Прибој по објављеном Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Прибој за 2022. годину.

На основу бодовања према критеријумима из одељка VIII Јавног конкурса Комисија је утврдила јединствену прелиминарну ранг листу која броји 89 грађана за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса крајњих корисника (грађана) који су поднели уредну пријаву на Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне воде на територији општине Прибој за 2022. годину.

Имајући у виду да су у оквиру Јавног конкурса опредељена средства у износу од 5.000.000,00 динара, пријаве под редним бројевима од 1 до 39 ће имати прилику да остваре право на бесповратна средства.

Крајњи корисници који су испод црте, од редног броја 40 закључно са бројем 89, испуњавају услове из Јавног конкурса, али на основу броја бодова и расположивих новчаних средстава не могу бити суфинансирани.

Пријаве од редног броја 90 до 166 нису узете у разматрање јер није поднета потпуна обавезна документација уз пријаву на Јавни конкурс сагласно одељку V Јавног конкурса.

Прелиминарну ранг листу крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Прибој можете преузети овде.