Образовање

Крајем XИX века друштвено-економске и културне промене у Турској и Аустро-Угарској, као и јачање Краљевине Србије, утицале су и на културно-просветне прилике у Прибојском крају. Поред верских установа носиоци тих промена биле су и основне школе. Прве четвороразредне школе отворене су у Бањи 1853. Прибојским Голешима 1869. и Прибоју 1888 године. Почетком XX века отворене су школе у Крњачи 1903, Ритошићима 1907 и Бучју1909 године. Рад основних школа за време Првог светског рата био је прекинут. После рата у прибојском срезу почеле су са радом четвороразредне школе у Врбову, Тоцима, Бучју, Крњачи, Ритошићима, Забрњици, Забрђу, Прибоју, Бањи и Кратову.Све до краја Другог светског рата у Прибоју није постојала никаква друга школа осим четвороразредне основне школе. Према попису из 1948 године Прибој је имао 17.989 становника а радило је 11 четвороразредних школа. У Прибоју је 1954. године било 17 четвороразредних и три осмогодишње школе са укупно 2340 ученика. Број ученика је стално растао тако да је у јесен 1964. године на подручју општине Прибој у основне школе било уписано 5.513 ученика. Због миграционих кретања број ученика у основним школама се смањује .Од 1984. до 2006. године затврено је 17 школа, 15 четворогодишњих и две осмогодишње школе(Стрмац и Бучје). У Прибоју је 6 матичних основних школа, са две осморазредне и 6 четвороразредних издвојених одељења.

Мрежу средњих школа на подручју општине Прибој чине Гимназија и Машинско-електротехничка школа.
У Гимназији се образују ученици за два смера: друштвено-језички и природно- математички. У Машинско-електротехничкој школи се образују ученици у три подручја рада у оквиру којих је 13 образовних профила.

Основне школе

Вук Караџић 452 087
Десанка Максимовић 445- 553
Бранко Радичевић 445- 437
Благоје Полић 445- 437
Никола Тесла 445- 437
9. мај 445- 437

Средње школе
Машинско електротехничка школа 451-170
Гимназија 455-180