slideshow04

Одржана 45. Седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 45. по реду заседање Општинског већа општине Прибој. На дневном реду данашње седнице разматране су три тачке укључујући и текућа питања, односно појединачна обраћања грађања Општинском већу, обзиром на то да су на предлог председника Општине, Лазара Рвовића прве три тачке дневног реда, које су се односиле на решавање проблема паса луталица, одложене због дораде.

Имајући у виду да се ради о веома озбиљном проблему, оформљена је Комисија која ће се бавити стратегијом решења овог проблема, којем је Општина приступила самостално, тако да ће се у одређеним документима стратегије, уз консултације са стручним службама до наредног заседања направити одређене дораде.

Прва тачка данашњег заседања била је Утврђивање предлога Одлуке о измени Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Рековићи" на реци Лим. Поводом ове тачке дневног реда, седници је присуствовао Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, који је члановима Већа дао кратко и прецизно објашњење због чега се приступа измени претходно већ усвојене Одлуке. Измени плана приступа се из разлога промене типа бране, тако да значајније не мења физичке карактеристике већ планиране бране, већ се измена односи на продубљивање корита реке. Иначе, по запремини акумулације ова брана спада у оне за чију дозволу је надлежно ресорно Министарство. Измена Одлуке је утврђена и прослеђена Скупштини Општине на усвајање.

Поводом Утврђивања предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању талентованих студената, председник СО Саша Василић је образложио разлоге за измену исте. Обзиром на то да претходним Конкурсом се утврдио обухват студената који могу да испуне услове истог, а и кроз комуникацију са студентима из Прибоја, кроз активно учешће студената у доношењу локалних одлука везаних за образовање, данас се приступа једној оваквој измени. Студенти предвођени најбољим прибојским студентом Ђорђијем Трипковићем, у комуникацији са председником Скупштине, послали су своје предлоге, који су касније у сарадњи са начелником ОУ Прибој, обликовани у један локални законски акт. Изменама Одлуке о стипендирању талентованих студената, испоштовани су предлози студената, омогућено им је да бирају између републичке и општинске стипендије, а и активно су укључени у процесе одлучивања на локалном нивоу. Новом Одлуком, дефинисано је да Општинска управа расписује конкурс најкасније до 1. новембра, као и то да рок за пријављивање не може бити мањи од 10 дана. Прелиминарну листу Општинско веће ће убудуће потврђивати у року од 7 дана. Рок за подношење приговора на Прелиминарну ранг листу износи 8 дана у односу на 3 дана како је било у досадашњој одлуци, о чему ће Веће одлучивати у року од 10 дана. За студенте који потпишу уговор о стипендији убудуће биће организовани пријеми код званичника општине Прибој и промоција у локалним медијима и интернет сервисима. Измена Одлуке о стипендирању талентованих студената утврђена је и послата Скупштини на усвајање.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

44 sednica opstinskog veca