slideshow04

Одржана 46. Седница Општинског већа општине Прибој

Данас је, са почетком у 10 сати одржано 46. по реду заседање Општинског већа општине Прибој. Веће је заседало у пуном саставу, а дневни ред данашње седнице састојао се од шест тачака. Седницу је отворио председник Општине, Лазар Рвовић који је у свом уводном излагању предложио да се прве три тачке због сличности тематике обједине, а поводом истих упознао је чланове Општинског већа са радом Комисије која је формирана Решењем председника општине и на чијем челу је био председник Скупштине општине, Саша Василић. Комисија је имала задатак да припреми стратегију као и подзаконска акта у вези са решавањем проблема невласничких паса и мачака на територији општине Прибој.

Председник СО Саша Василић, рекао је да су за прављење стратегије била пресудна искуства других локалних самоуправа, али су узети у обзир и позитивни примери у свету. Пре свега, стратегија је хуман начин решавања овог проблема, тако што би се напуштени пси и мачке хватали, стерилисали, очистили од паразита и касније вратили на првобитна станишта, након ветеринарског третмана, рекао је Василић. "Након оваквог третмана, дошло би до знатног смањења популације напуштених паса и мачака, који би били стерилисани, очишћени од паразита, све у складу са Законом о добробити животиња, а такође оваквом стратегијом, разрадила би се идеја прихватилишта, након чега бисмо дошли у ситуацију да у потпуности исконтролишемо овај проблем", казао је он.

Осим предлога Стратегије решавања проблема невласничких паса и мачака на подручју општине Прибој, данас се разматрао и предлог Одлуке о обављању комуналне делатности и зоохигијене, којом је предвиђено да се исти послови повере ЈКП "Услуга". Овом одлуком су дефинисана конкретна овлашћења ЈКП "Услуга", која ће организовати зоохигијенску службу, а такође биће овлашћена да ветеринарске услуге повери некој ветеринарској установи, у виду јавног приватног партнерства. Оно што се Одлуком планира у наредном периоду је масовно хватање паса и мачака, одвајање здраве популације, стерилисање, чишћење од паразита и чиповање, као и активна политика удомљавања. Једна од планираних мера у циљу што већег популаризовања удомљавања и потпуне контроле овог проблема је и идеја градње прихватилишта, које ће бити много исплативија варијанта од азила и које ће се градити по одређеним правилницима. Овај начин решавања проблема невласничких паса и мачака осим што је најисплативији је и хуман и законски.

Предлози Стратегије решавања проблема невласничких паса и мачака на подручју општине Прибој, Одлуке о обављању комуналне делатности и зоохигијене, Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Прибој су утврђени и прослеђени Скупштини општине на усвајање.

Данас је утврђен предлог Одлуке о образовању Канцеларије за младе општине Прибој, која је такође прослеђена Скупштини на усвајање. Председавајући, Лазар Рвовић је подсетио да је општина Прибој била међу првим општинама које су препозналe значај омладинске политике и једна од првих која је основала Канцеларију за младе 2008. године. Данас је општина Прибој пример позитивне праксе, када се ради о видовима подршке омладинској политици али и тога, како се јавни простори користе за добробит и афирмацију младих, као што је случај са Омладинским центром у Прибоју. Тим поводом, чланом 4. ове Одлуке предвиђено је да Канцеларију за младе чине координатор Канцеларије за младе, Одбор за омладину и спорт као и Омладински центар. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању Канцеларије за младе из 2008. године.

У оквиру пете тачке дневног реда, разматрања предлога Комисије за решавање захтева за помоћ у изградњи сеоских водовода, председник Општине подсетио је општинске већнике да иако је укинут Фонд за развој пољопривреде, нису укинута средства. Та средства биће искоришћена за изградњу сеоских водовода, на основу извештаја Комисије која ће се бавити овом тематиком. У формираној Комисији је и члан Општинског већа задужен за подручје месних заједница, Драго Дробњаковић. Већници су се сложили да је ово један од добрих примера како помоћи људима на селу и како вратити живот на село. Помоћ се неће делити у новцу, већ искључиво у материјалу, и то на основу појединачних захтева који ће бити прослеђивани Комисији, а за ове сврхе опредељено је 1.330.000,00 динара, што обухвата око 100 сеоских домаћинстава.

Данас се, у оквиру последње тачке дневног реда, утвдио коначан број ученика које ће наградити општина Прибој, али и висине награда. Иначе, ово је већ четврта година како Општина награђује носиоце Вукове дипломе и освајаче награда на окружним и републичким такмичењима. Закључком Општинског већа општине Прибој, предвиђа се да се за резултате у школској 2013/2014 години ученицима доделе новчане награде и то:

1. Ученицима који су основно и средње образовање школске 2013/2014 године завршили са просечном оценом 5,00 по 7.000,00 динара

2. За Републичко такмичење
- прво место 10.000,00 динара
- друго место 8.000,00 динара
- треће место 7.000,00 динара

3. За Окружно такмичење
- прво место 3.000,00 динара
- друго место 2.500,00 динара
- треће место 2.000,00 динара.

Такође, предвиђено је да се наставницима чији су ученици освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу додели награда у висини ученичке, конкретно када је школска 2013/2014 година у питању, за прва и трећа места, тј. по 10.000,00 и по 7.000,00 динара.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

44 sednica opstinskog veca