slideshow04

Заказана 18. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 23. јуна 2014. године (понедељак) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборницима;
2. Предлог Одлуке о измени Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Рековићи" на реци Лим;
3. Предлог Стратегије решавања проблема невласничких паса и мачака на територији општине Прибој;
4. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене;
5. Предлог Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Прибој;
6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању талентованих студената;
7. Предлог Одлуке о образовању Канцеларије за младе;
8. Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2013. годину;
9. Давање сагласности на Уговор о оснивању Туристичке организације регије Западна Србија;
10. Предлог Оперативног плана одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
11. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Фонда за развој општине Прибој;
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
13. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 18.06. у 17 часова).

15 sednica so priboj