banner-mosi2018

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног енергетског подземног кабловског вода 35 kV за МХЕ “Црнетићи” и МХЕ “Радановићи” од кат. парцеле бр.2223 КО Херцеговачка Голеша до кат. парцеле бр. 986/1 КО Касидоли.

Јавна презентација обавиће се у у згради Општинске управе Прибој у улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 01.03.2016. до 07.03.2016. године, сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 07.03.2016. године.

Урбанистички пројекат можете преузети овде.