slideshow04

У Прибоју одржана обука крајњих корисника за коришћење Информационог система за енергетски менаџмент

У оквиру Програма за развој Уједињених нација, предавачи са Машинског факултета у Београду одржали су данас у Прибоју обуку крајњих корисника за унос података у базу која ће функционисати у оквиру система енергетског менаџмента.

Новим законом о енергетској ефикасности предвиђено је да све општине у Србији доставе списак зграда, у којима се рачуни за енергенте и електричну енергију финансирају из локалног буџета. Законом је прописано и достављање спискова свих трафостаница са којих се врши напајање јавног осветљења, с обзиром да од 2008. године градови и општине из сопственог буџета плаћају трошак јавне расвете.

Како би се успоставило фунцкионисање свих новина предвиђених у закону, Програм за развој Уједињених нација, донирао је базу података ИСЕМ, у коју ће се уносити наведени подаци, а одржана је обука крањих корисника за унос у базу података, која ће функционисати у оквиру система енергетског менаџмента.

УНДП је такође донирао техничку подршку, док Машински факултет врши подршку за одређени број општина. Предавач Влада Стајић са Машинског факултета у Београду, присутне представнике јавних установа и предузећа, чији се енергенти и електрична енергија финансирају из локалног буџета, упутуио је у Информациони систем за енергетски менаџмент, његову структуру, функционалност, хијерархију корисника, организацију прикупљања података, енергетске трошковне целине, номенклатуру објеката, хијерархију и врсте обејаката и друго.

Уношење ових података допринеће лакшем опредељивању буџета од стране министарства, који ће бити усмерен за одређене реконструкције објеката, али допринеће и бољој контроли саме потрошње и упоређивање са просечном. За уношење података и саму базу на територији једне општине задужен је енергетски менаџер кога локална самоуправа изабере, а када су у питању објекти, податке ће уносити корисници на месечном нивоу. База ће располагати са свим карактеристикама зграде, од система грејања па до других појединости.

obuka isem priboj