slideshow04

Одобрени пројекти за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Прибој за 2018. годину

На основу раније расписаног Конкурса о изору програма за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Прибој за 2018. годину, Комисија је донела предлог Решења о финансирању следећих пројеката:

1. "Глас Западне Србије" доо – Чачак , са Пројектом "Прибој у фокусу - привреда, пољопривреда, култура, спорт и туризам" - 700.000,00 дин.
2. "Студио ЗООМ" - Ужице, са Пројектом "Објективом кроз Прибој" - 200.000,00 дин.
3. "ПП Медиа" - Пријепоље, са Пројектом "Прибој на длану" - 300.000,00 дин.
4. "Форум жена Пријепоље" - Пријепоље, са Пројектом "Пољопривредни потенцијали, културно-историјске вредности, верски и бањски туризам - шанса за развој општине Прибој" - 300.000,00 дин.
5. РАМ радио - Ужице, са Пројектом "Прибој - добро место за живот" - 300.000,00 дин.
6. Прибојски портал, са Пројектом "Прибој у фокусу" - 300.000,00 дин.
7. "ТВ – 5" д.о.о. - Ужице, са Пројектом "Културни печат Прибоја" - 1.000.000,00 дин.
8. "Информативни центар" д.о.о. - Прибој, са Пројектом "Прибојски мозаик" - 3.200.000,00 дин.
9. "Конзум Лав" - Ужице, са Пројектом "Жене - ресурси општине Прибој" - 700.000,00 дин.

Сви прихваћени пројекти су у складу са законом, Статутом општине Прибој, Одлуком о буџету и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Решење можете погледати овде.
Решење о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања можете погледати овде.