slideshow04

Ускоро и друга котларница на биомасу у Прибоју

Након спроведеног поступка јавне набавке, Општина Прибој је закључила уговор о пројектовању, набавци и уградњи котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, са групом извођача МПП „Јединство“ а.д. Севојно као носилац посла, “Viessmann” доо Београд и “Чип” доо Прокупље – чланови групе извођача, са подизвођачем “Axis građevinski biro” doo - Нови Сад.

Вредност овог уговора је 89.963.883,90 динара без ПДВ-а, а рок за извршење предмета јавне набавке је 195 дана, од чега је 45 дана рок за пројектовање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом и спољнег развода топловода и топлотних подстаница, а 150 дана рок за набавку и уградњу котловског постројења на биомасу са пратећом опремом и спољнег развода топловода и топлотних подстаница.

Средства за изградњу још једног котловског постојења у Прибоју, обезбедила је Канцеларија за управљање јавним улагањима преко Владиног Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите.

Ово ће бити друга котларница на биомасу у општини Прибој, капацитета 1800 кW, која ће грејати јавне објекте у новом делу града. Ово котловско постројење грејаће основне школе "Вук Караџић" и "Десанка Максимовић", Машинско-електротехничку школу и Гимназију, као и Дечији диспанзер. Као гориво, котларница ће користити дрвну сечку, претежно од јеле и смрче, што ће довести до одређених уштеда, имајући у виду да је сечка повољнији енергент и од пелета и мазута, а ново постројење ће обезбедити сигурне грејне сезоне у објектима у којима бораве деца.

kotlarnica na biomasu naselje