slideshow04

Јавни позив за подношење пријава штете на породично стамбеним објектима услед елементарних непогода у мају и јуну 2018. године

У складу са Законом о обнови након елементарне и друге непогоде ("Службени гласник РС", број 112/15), општина Прибој позива грађане да пријаве штету на породично стамбеним објектима насталу услед елементарних непогода у мају и јуну месецу 2018. године.

Пријаве о насталој штети подносе се Јавном предузећу за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, улица 12. јануар број 5 Прибој у року од 30 дана од дана објављивања позива.

Општина Прибој образоваће Комисију која ће утврдити и проценити штету у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода ("Службени лист СФРЈ", број 27/87).

Канцеларија за управљање јавним улагањима извршиће верификацију процене штете коју утврди општинска Комисија.