slideshow04

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Прибој

На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 76. став 1. Статута општине Прибој (Сл. лист општине Прибој, бр. 12/08), на предлог Oпштинског штаба за ванредне ситуације, председник општине Прибој, донео је 07.07.2018. године Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Прибој.

I Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Прибој, за МЗ Крајчиновићи, МЗ Бучје, МЗ Забрњица, почев од дана 07.07.2018. године, због елементарних непогода.

Образложење

Дана 06.07.2018. године у поподневним часовима МЗ Крајчиновићи, МЗ Бучје и МЗ Забрњица , захватиле су обилне падавине праћене крупним градом, услед чега је дошло до потенцијалне опасности за одвијање саобраћаја на путевима на целој територији месне заједнице а велике количине воде на њивама и потоцима прете да угрозе стамбене објекте, економске зграде, становништво и пољопривредне културе.
Налаже се ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој општине Прибој да у циљу заштите људства и материјалних добара од елементарних непогода предузме неопходне мере и активности у циљу отклањања последица олујног невремена на инфраструктурним објектима и предузме неопходне радње у санирању штете.
Имајући у виду достављене прелиминарне извештају, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Прибој због елементарних непогода.

II Одлуку објавити на средствима информисања.


ОПШТИНА ПРИБОЈ
01 број: 87- 8 од 07.07.2018. године