slideshow04

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку опреме, механизације, квалитетних приплодних грла и садног материјала

У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Прибој за 2018. годину који је Скупштина општине Прибој усвојила 27. јуна 2018. године расписан je Јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку опреме, механизације, квалитетних приплодних грла и садног материјала. Јавни позив биће отворен 16. јула 2018. године, а захтеви ће се примати до утрошка планираних средстава.

Захтев за доделу подстицајних средстава могу да поднесу сви пољопривредници који имају пребивалиште на територији општине Прибој, који имају регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу и који немају евидентираних, а неизмирених јавних дажбина према евиденцији локалне пореске администрације. Јавни позив садржи детаљне информације о опредељеним средствима, максималним износима субвенција по кориснику, условима и начину подношења захтева.
Јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку опреме, механизације, квалитетних приплодних грла и садног материјала можете преузети овде.
Обрасце захтева за субвенционисање можете преузети овде.

subvencije za poljoprivrednike