slideshow04

Почиње реконструкција улице III санџачке бригаде

Владина Канцеларија за управљање јавним улагањима финансираће још један пројекат на територји општине Прибој. Ради се о реконструкцији улице III санџачке бригаде у Старом Прибоју, за шта су обезбеђена средства у износу од 11.576.081,00 динара без ПДВ-а, а Општина Прибој је данас закључила уговор о извођењу радова.

Након спроведеног поступка јавне набавке, Општина Прибој ће приступити закључењу уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији ове улице, са групом извођача коју чине "Декор инвест" д.о.о. Прибој, као носилац посла и "Нови Пазар-ПУ" д.о.о. Нови Пазар.

Реконструкција ће се вршити у дужини од 220 m, пројектована је ширина коловоза од 3 m оивичена обострано сивим бетонским ивичњацима.

Рок за извршење радова је 60 календарских дана, почевши од дана увођења у посао.

3 sandzacka pocetak rekonstrukcije