slideshow04

Наставак радова на изградњи насипа на Бањском чамцу

Данас је одржан радни састанак представника ЈВП "Србијаводе" и ВПЦ "Сава-Дунав" са представницима локалне самоуправе у Прибоју, а поводом наставка радова на издизању постојећег наспипа на Бањском чамцу и пута у висини потребној за заштиту од великих вода.

Састанку са председником општине и СО Прибој, као и представницима ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, присуствовали су Душан Панић, директор ВПЦ "Сава-Дунав", Зоран Цекић, технички руководилац, као и шеф Одељења за заштиту од вода, Бранко Ћамиловић.

Данас је утврђена динамика наставка радова на Бањском чамцу, који ће за циљ имати издизање пута и насипа у висини у којој би и грађани и њихова покретна и непокретна имовина, али и саобраћајница били заштићени од великих вода. Вредност ове инвестиције је 10 милиона динара, а након завршеног тендера за извођача је изабрана фирма Подриње Шабац. Радови ће трајати 9 месеци, након чега ће грађани овог дела прибојске општине бити безбедни од лошег утицаја поплавних вода.

Осим када је у питању насип на Бањском чамцу, данас се разговарало и о другим пројектима на територији општине Прибој, а који би за сврху имали заштиту од поплава.

nastavak radova nasip na banjskom camcu