slideshow04

Завршена друга фаза радова на ископавању средњовековног града Јагата

Након што су у 2018. години настављени радови на археолошким ископавањима утврђеног средњовековног града Јагат, који су започети у 2017. години, завршена је друга фаза ископавања. На овогодишњим радовима који су трајали 2 месеца, ангажовано је било 20 лица путем јавних радова и два мајстора-зидара, а радови ће бити настављени следеће године.

Археолошка ископавања су вршена на простору Доњег града уз одбрамбени зид на површини од око 175 м2. Ископавањима је утврђено да је овај простор служио за депоновање, прераду и спремање хране у граду. Поред тога истражен је и део одбрамбеног рова који је усечен у матичну стену на простору између Доњег и Горњег града. Упоредо са археолошким ископавањима радило се на рашчишћавању Горњег града од растиња и том приликом откривен је један мраморни средњовековни споменик. Покретни археолошки материјал откривен приликом ових ископавања чине: уломци жрвњева и различитих керамичких посуда, бројни кухињски предмети, врхови стрелица, средњовековни новчићи, прстење и др. На основу ових налаза јасно се издвајају поједине фазе градње, обнове и страдања овог утврђења, што доприноси новим сазнањима о историјату средњовековног града Јагата, његовог подграђа и историјату Прибоја.

На кружној одбрамбеној кули у Доњем граду радило се на конзервацији и делимичној реконструкцији њених остатака. Зидови куле су са овим радовима очувани од даљег пропадања. Такође је реконструисан део одбрамбеног зида североисточно од куле који је делом уништен изградњом релеја и приступног пута до релеја.

Овогодишњи радови су трајали 2 месеца, у организацији Зљавичајног музеја Прибој, чиме су се стекли услови за наставак радова у 2019. години. У наредној години нужно би било радити на конзервацији и делимичној реконструкцији одбрамбеног зида, као и на археолошким ископавањима Горњег града. Са овим радовима утврђени град Јагат био би доступан широј и научној јавности и важан елемент у туристичкој понуди Прибоја.

jagat kraj druge faze 2018 1

jagat kraj druge faze 2018 2