slideshow04

Обавештење у вези са поделом преосталих количина минералног ђубрива KAN 27% N

Обавештавају се сви подносиоци захтева за бесплатну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N који нису преузели опредељене количине ђубрива до 16. новембра до 12 ч, до када је био последњи рок за преузимање истог, да се сматра да су одустали од опредељених количина по њиховом захтеву.

Нове захтеве за расподелу преостале количине (која је остала непреузета) Комисија ће примати од 20. до 22. новембра у временском интервалу од 10-14 часова, у Општинској управи, канцеларија бр.37, док ће подела бити бити вршена у петак, 23. новембра од 11-14 часова, на плацу ЈКП "Услуга".

Подносици нових захтева оствариће право на један џак, односно 25 кг минераног ђубрива.