slideshow04

Одржана седма редовна седница Скупштине друштва "Индустријски паркови"

Данас је у Слободној зони одржана седма по реду, редовна седница Скупштине Друштва "Индустријски паркови".

Општинско веће општине Прибој, као орган који представља Скупштину друштва, данас је разматрало извештаје овлашћеног проценитеља о висини улагања корисника простора са којима "Индустријски паркови" д.о.о Прибој имају потписан уговор о закупу, и то Рефиса Балкан д.о.о; "Woody world" д.о.о; МХТ Продуктс д.о.о и ДУО ФАРМА д.о.о Прибој. Тим поводом данас је директор Индустријских паркова овлашћен да потпише Анексе уговора са предузећима, којим би се прецизирао износ који је предмет међусобне компензације.

Такође, данас је разматран захтев предузећа Флекс Академи, једног од најзначајних инвеститора у прибојској Слободној зони, за потписивање Анекса 4. Уговора, а донета је и одлука о прихватању захтева и давању овлашћења директору Индустријских паркова да предметни Анекс 4. потпише.

Функционисање Слободне зоне од стране Општинског већа оцењено је као позитивно.

7 redovna sednica industrijskih parkova