slideshow04

Слободна зона у Прибоју добила уређен паркинг простор

Асфалтирањем и постављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације окончана је изградња паркинга персоналних возила у Слободној зони Прибој. На тај начин Слободна зона Прибој и корисници зоне, добили су још један инфраструктурни објекат на коришћење.

Паркинг je површине 1850 m2 и располаже са 86 паркинг места, а исти је рађен према пројекту и са грађевинском дозволом. Пројекат за паркинг је израдила фирма „VEINŽENJERING 021“ из Новог Сада, а сам пројекат и све потребне дозволе финансирала је "Слободна зона" д.о.о.

На конкурс јавне набавке мале вредности ЈН бр 3/18, који је расписала Слободна зона доо, јавило се више понуђача. Тендерска комисија је одабрала извођача „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо, огранак „Путеви-Златар“ који је извео радове у износу 3.052.264,00 динара без ПДВ-а или 3.662.716,00 са урачунатим ПДВ-ом. Тендер је обухватио припремне радове, асфалтирање, постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације. Инвеститор извођења радова била је Слободна зона Прибој доо преко Општине Прибој.

parking slobodna zona