Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације

Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације, редни број ЈНМВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса: „12. јануар'' бр. 108
Интернет страница: http://www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 8411

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке: Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације –ЈНМВ бр.10/18

Контакт (лице или служба): Гордана Чавић, дип.правник-службеник за јавне набавке тел: 033/ 2452-341 ; е-mai: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233221 - Радови на обележавању површина путева.